Viden, udvikling og samvær
8600 SilkeborgVælg område

Praktisk information

 

Vedr. Ordblinde og FVU (Forberedende Voksenundervisning) ring venligst til: 75 66 77 00

Hvem kan deltage:

AOF Horsens-Hedensted tilbyder kurser til alle, voksne såvel som børn og unge.

Ved tilmelding bedes du venligst oplyse navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og evt. e-mail adresse.

Kursister, der ikke er fra den kommune kurset udbydes i, skal endvidere oplyse cpr-nr. Dette gælder også hvis du f.eks. bor i Hedensted Kommune og gerne vil deltage på et hold i Horsens Kommune

 

Hurtig tilmelding:

Pladserne på holdene tildeles efter først-til-mølle princippet. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig så snart, du har besluttet, hvilket hold du vil deltage på.

 

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside www.aof-horsens.dk. Alternativt er du velkommen til at sende en mail til aftens@aof.dk eller ringe til kontoret på tlf. 86 81 21 00.

 

Hvis holdet er overtegnet, tilbydes du at komme på venteliste. Tilmeldte på venteliste vil høre fra os senest i forbindelse med holdstart, hvis der bliver en ledig plads.

 

Betaling:

Såfremt du ikke har betalt ved tilmeldingen, vil du modtage et girokort, når vi er sikre på, at holdet gennemføres. Girokortet vil indeholde alle praktiske oplysninger omkring holdbetegnelse, startdato, adresse, betalingsbetingelser osv.

 

Check venligst, at oplysningerne er rigtige, før du betaler. Ved manglende eller for sen betaling kan vi overdrage pladsen til en anden deltager.

 

Afmelding:

Afmelding kan ske uden beregning indtil 10 dage før kursusstart. Ved senere afmelding forbeholder vi os ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 50. Efter kursets start er tilmelding bindende, og kursusgebyret tilbagebetales ikke.

 

Hvis et hold aflyses af AOF, og du allerede har betalt, tilbagebetaler vi hele kursusgebyret.

 

Startdato:

Står ved hvert enkelt hold i kursuskataloget. Der er løbende opstart i forårssæsonen fra uge 2 og i efterårssæsonen fra uge 36.

HUSK altid at tilmelde dig før kursusstart.

 

Materialer og fotokopier:

Bøger og materialer til brug ved undervisningen anskaffes i henhold til oplysninger i programmet eller i samråd med underviseren, og betales af deltageren. Fotokopier betales til underviseren.

 

Kursusbevis:

Hvis 80 % af lektionerne gennemføres, kan der udstedes kursusbevis. Henvendelse om dette kan ske til kursussekretær Pia Sørensen.

 

Hensyntagende undervisning/Handicapundervisning (H):

AOF Horsens-Hedensted tilbyder undervisning til personer med handicap. Undervisningen foregår på små hold, med færre deltagere end på almindelige hold.

For at deltage skal du pga. et handicap have behov for særlig hensyntagen. Du skal ved personlig underskrift bekræfte, at dette er tilfældet. Der betales kursusgebyr som ved almindelig undervisning.

 

Ferie:

AOF Horsens-Hedensted følger folkeskolens feriekalender.

 

Kurserne oprettes i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Programmet er vejledende. Vi tager forbehold for fejl og ændringer.

 

Her finder du os:

AOF Horsens-Hedensted

Ørnsøvej 5-7

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 81 21 00, kl. 10.00 - 15.00 (fredag til 14.00)

E-mail: aftens@aof.dk

 

Skoleleder:

Per Havshøi

Tlf.: 86 81 21 00

E-mail: peha@aof.dk

 

Kursussekretær:

Pia Sørensen

Tlf.: 87 97 21 76

E-mail: piso@aof.dk